Морски транспорт

Международният морски транспорт се отнася до акта на превозвача за транспортиране на товари, изпратен от превозвача до пристанището на друга държава през морето до пристанището на друга държава в съответствие с договора за морски превоз на товари, като се използва морският кораб като средство на доставка и събиране на товари като обезщетение.
Международният морски транспорт е най-важният вид транспорт в международната търговия. Повече от две трети от общия обем на международната търговия, по-голямата част от стоки за внос и износ на моята страна се транспортират по море.
<1>